Memento

Memento 

Memento je razvio Živorad Mihajlović Slavinski.

Memento je metod spiritualne terapije i spiritualnog razvoja.

Memetno je nehipnotički metod sećanja i integracije prošlih života.

Prošli životi u bitnoj meri utiču na naš sadašnji żivot.

Svrha Mementa je da osvesti potisnuta sećanja prošlih života i eliminiše njihov negativni uticaj na naš sadašnji život.

Memento seanse traju 60-90 minuta.

Korist od Mementa

mementoMemento čisti mentalni i emocinalni naboj sa prošlih inkarnacija.  Potisnuta sećanja prošlih života sastoje se od misli i emocija, koje u okviru ST terminologije zovemo “naboj”. Klijent stiče razumevanje prošle inkarnacije i kritički je evaluira u odnosu na sadašnji život i obrnuto.  Klijent stiče bolje razumevanje sadašnjeg života, svoje ličnosti, percepcije, ciljeva, problema, odnosa, ponašanja, okolnosti, itd.  U mnogim slučajevima klijent stiče bolje razumevanje svog odnosa sa ljudima iz ovog života, sto mu omogućava da razume te odnose, poboljša ih ili ih napusti.  U nekim slučajevima Memento oslobađa sposobnosti I talente osujećene iskustvima prošlih života.  Memento seansu možemo raditi u odnosu na neki problem iz ovog života ili jednostavno sa namerom da osvestimo značajan prošli život. Ponekada u seansama otkrijemo takozvane entitete odnosno otcepljene fragmente ličnosti i integrišemo ih nazad u Biće.  Sa spiritualne tačke gledišta, Memento oslobađa delove Bića zarobljene u prošlosti i integriše ih nazad u celinu, što klijentu omogućava da bude više ovde i sada, da bude više svest a manje ego. Najvažnija osobina Mementa je detekcija odluka koje svaka osoba donosi neposredno posle smrti, na kraju svake inkarnacije. Ove odluke utiču na nas ovde i sada. Odluke određuju našu ličnost, percepciju, ciljeve, probleme, odnose, ponašanje, okolnosti, itd.

Sta je spečificno za Memento? 

– Memento je metod sećanja i integracije prošlih života

– Svrha Mementa je da očisti naboj sa jedne prošle inkarnacije u jednoj seansi

– Memento detektuje odluke donene na kraju prošlih života

– Memento doseže naboj dublje potisnut u nesvesnom

– Memento integriše entitete, otcepljene fragmente ličnosti

– Memento oslobađa sposobnosti osujećene iskustvima prošlih života

O Memento seansama

– Ne postoje preduslovi za Memento seanse

– U jednoj seansi radi se jedan prošli život

– Moguće je raditi na prošlom životu vezanom za neki odnos, problem ili jednostavno usmeriti se na značajan prošli život, ili uopšte na bilo koji prošli život

rss
Facebooktwitterpinterestlinkedintumblr
Svi duhovno-energetski sistemi, tehnike i metode, navedeni na ovom sajtu, predstavljaju načine za unapređenje psiho-fizičke kondicije i nisu zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnostiku ili tretman. Ako ste bolesni ili osećate bilo kakve simptome narušenog zdravstvenog stanja, neophodno je da se obratite lekaru.
Visit Us On Facebook