Predgovor za knjigu Aleksandra Mitrovića
„Uticaj svesti na kvantne procese“

Zamislite samo kakvu implikaciju ova istraživanja mogu imati na naš život, kada shvatimo da mi kao malo holografsko oličenje Polja možemo da delujemo na okolinu i dogadjaje. Ovo nam pokazuje da je ključan upravo Izbor. Izbor koji vrši fizičar u svojoj laboratoriji, kada svojim posmatranjem utiče na tok eksperimenta, a samim tim ključan je i svaki naš, lični izbor u svakom trenutku našeg života, svestan ili nesvestan, jer svakim svojim izborom utičemo na naše zdravlje, sudbinu, a samim tim i na sudbinu čitavog čovečanstva. Čovek nije samo pasivni posmatrač, već aktivni Učesnik u Igri života. Osvešćivanje tog znanja, stavlja čoveka u centar stvaralačkog procesa. Čovek postaje Kreator. Shvata koliko je lako prestruktuirati sopstvenu stvarnost. Izbor je uvek na nama. Tamo gde nam je namera i usredsredjena pažnja, kako se pokazalo u kvantnoj fizici, tu je i naša stvarnost. Naša realnost je proizvod naše svesti. Bolest ili zdravlje, oskudica ili obilje, ratovi ili mir i blagostanje. Izbor je uvek na nama. Tamo gde usmerimo našu nameru, takvu ćemo stvarnost i kreirati. Možda je ovo način i za transformaciju kolektivne ljudske svesti?!

Opširnije.

Facebooktwitterpinterestlinkedintumblr
Visit Us On Facebook